Digital Twins

Mixtive är en del det nationella, fleråriga projekt som kallas Digital Twin Cities Centre där aktörer inom både offentlig- och privat verksamhet, så som Chalmers, Göteborgs Stad och flertalet arkitektfirmor deltar. Målet med projektet är att underlätta byggprocesser genom att visualisera tilltänkta projekt med Augmented Reality (AR).

BYGGLOV I AR

Se bygglov i AR

Tillsammans med Linköping kommun, inom ramen för DTCC, utvecklar Mixtive en AR-lösning där invånare som genomgår en bygglovsansökan kan visualisera sitt tilltänkta projekt i AR. Planen är att detta skall ingå som en naturlig del i bygglovsansökan och kan tänkas användas dels för en själv, men också för att visa upp för t.ex. grannarna hur huset kommer att se ut på plats - allt för att skapa en bättre förståelse.

“Så enkelt och användbart att se hur byggnaden kommer se ut på sin plats. Jäkligt häftigt!”

- Oliver Lindstam, Lindstams Bygg AB

Karlatornet visualiserat med hjälp av AR-teknik i en iPad.

arkitekttävlingar

Låt invånare tycka till

Inför större stadsbyggnadsprojekt där flertalet förslag från arktitektfirmor finns med kan det vara svårt att få en bra förståelse kring vad invånarna hade uppskattat mest. Genom att låta invånare se olika byggnadsförslag i AR kan staden få ta del av invånarnas synpunkter. På så sätt skapas en bättre medborgardialog och mer nöjda invånare.

“Med denna visualisering av framtida byggnader i AR, på sin plats, kan en större förståelse och feedback uppnås - medborgarengagemang”

- Dr Alexander Hollberg, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers